Tusen Takk for gåver og bladpengar til drifta!    Bladpenger (kr 275,-/år), konto 3201 53 18049 -   GIRO finn du HER.
Om redaksjonen, adresser og linkar til andre kyrkjer og bedehus, sjå nede på sida. Websida er sist oppdatert:  24. mai 2017

Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc 
Les:    |  Hyrdingen nr 2/17    |  Redaktørpennen    |  Møte-Gudstenester 2017    |  ARKIVET    |  Søndagstankar  

Februar 2017
Les her nr 1 av Hyrdingen 2017
Nr. 1:    2. februar 2017

Les som pdf - klikk HER
April 2017
Les her nr 2 av Hyrdingen 2017
Nr. 2:    6. april 2017
Les som pdf - klikk HER
 
Juni 2017
Les her nr 3 av Hyrdingen 2017, juni nummeret, her

Nr. 3:    1. juni 2017
Les som pdf - klikk HER

Plan for 2017:
Nr Matr.
frist

Ut-
deling

1 9. jan. 2. febr.
2 11. mars 6. april
3 8. mai 1. juni
4 12. aug. 7.sept.
5 23. sept. 19. okt.
6 11. nov. 7. des.

 

Arkiv med eldre utgåver av Hyrdingen - her


KONFIRMANTANE 2017 ser du i Hyrdingen nr 3 (Klikk bildet for å forstørre dette litt her)

 
Sjå bilete av alle konfirmantane her.

Les her om møte, kunngjeringar og
gudstenester april - mai 2017
& Gudstenester og møte i Juni - August 2017

Konfirmantane 2017

Konfirmantane 2017

Ølen Kyrkje
29. april kl. 11:00
Ølen Kyrkje
30. april kl. 11:00
Skjold Kyrkje
7. mai kl. 11:00
Skjold Kyrkje
7. mai kl. 11:00
ALEXSANDER STENE KROGH
ERLEND ANDRE NØKLAND
FRANK STOPLE
GERDA-SOFIE POULSEN
INGER-HELENE GORDON HEGGEN
JONE HEGGEN
JULIE MATRE STOPLE
KATE EVELYN TROVIK
MAGNUS HIKSDAL ØGLÆND
MATHIAS HARDELAND BERGE
SEBASTIAN NORDANGER
SINDRE MANNES
SOFIE HENRIKSENN
 
CAMILLA TOFTE
CELINE BERNTSEN
ERLING LIEN
EVEN EIDE LJOSNES
FREDRIK KORNELIUSSEN
KRISTINA STEINSLAND HALSNES
NICOHLAS HOGGETT
PAUL BRÆNDHOLEN IVESDAL
RUBEN LUNDEDE
SANDER TUFTE ØYE
THEA KIRKETEIG
TOLLEIV HELGESEN
YOHANNA DEREJE
SOLVEIG KARITAS ALME
SOLVEIG TERESE FJELDHEIM
INGRID HANDELAND D
   (Blir konf. i Vikebygd 14.5.)
SINA KRAKKKK
TINA HUNDHAMMER REED
HEDDA MOE SKATTKJÆR
MARITA VESTRERE
FRIDA AASE
   (Blir konf. i Vats 30.4.)
 
EIRIK JOHNSEN EIDEDE
ALEXANDER FØRLAND
OLAV HAUGEN
HEINE ERIK HUSTVEIT
ANDERS HÅVARDSHOLMLM
ODD OLAV MORTVEIT
KRISTIAN NESHEIM
SANDER KVINNESLAND   
     RUGTVEIT
MARTIN SKJØLINGSTAD

Sandeid kyrkjeje
30. april kl. 11:00

Vikebygd kyrkje
14. mai
kl. 11:00

Vikedal kyrkje
7. mai
kl. 11:00

Vats kyrkje
30. april
kl. 11:00

JOHANNE SELVAAG
ANTONETTE EKNES
   BAKKEDAL
KAMILA CIESLAR
ELIAS JANSEN
JONAS VESTBØ
LARS FURSETH
JONE RØRTVEIT
FERDINAND EKNES
   BAKKEDAL
OSKAR LARSEN
LEIF ARNE MATRE FLATEBØ
JONAS VEIM
Ein kjem tilbake til kor konfirmasjonane i Sandeid vil bli haldne.
 
ANDRÉ FOTLAND FOSTENES
EVEN LARSEN
JØRGEN VIK
MARLIN DOMMERSNES EINARSEN
MARI LARSEN
  (Blir konf. i Skjold 7.5.)
MIRJAM LIODDEN
ADA NAGEL-ALNE
INGEBORG OWE
RENATE FRØVIK SVENDSBØE
   ANANIASSEN
VESLEMØY STAURLAND
STINE REIMERS
HEDDA GJERDE
ELLA KRISTINE SKIPEVÅG
   TVEITT
HELENE SKULERUD
LIVA IMSLAND
TORD GRIMÅS
LARS CHRISTIAN IMSLAND
HÅVARD SKIPEVÅG
BJØRN CATO AAREKOL
GERD CECILIE GJERDE
ANNA HASLEMO
KAMILLA RØDDE NESHEIM
KAROLINE OHM
KAROLINER A. NESHEIM
   TJELMELAND
HENRIETTE UTAAKER
MARIA VELDE
TROND HAUSO DØVIK
MAGNUS LANDA
CILIUS MOHAMMED MBALLOW
ANDRÉ NORDTVEIT
MAGNE NORDTVEITT
Skjold kyrkje
7. mai kl. 11:00
Skjold kyrkje
7. mai kl. 11:00

Bjoa kyrkje


 Finn her Oversikt over gudstenester og møte i
 

SOLVEIG KARITAS ALME
SOLVEIG TERESE FJELDHEIM
INGRID HANDELAND
 (Blei konf. i Vikebygd 14.5.)
SINA KRAKK
TINA HUNDHAMMER REED
HEDDA MOE SKATTKJÆR
MARITA VESTRE
FRIDA AASE
 (Blei konf. i Vikebygd 14.5.)
 
EIRIK JOHNSEN EIDE
ALEXANDER FØRLAND
OLAV HAUGEN
HEINE ERIK HUSTVEIT
ANDERS HÅVARDSHOLM
ODD OLAV MORTVEIT
KRISTIAN NESHEIM
SANDER KVINNESLAND
     RUGTVEIT
MARTIN SKJØLINGSTAD
EIRIK HÅVARSTEIN LOTHE
ERLEND HETLAND
KRISTI GJERDE
KRISTINA ÅSBØ
TALETTA VESTBØ REIMERS 

Kva betyr påsken - for deg?


Påsken er saman med jula den mest sentrale av dei kristne høgtidene, og vert feira til minne om Jesu Kristi liding, død og oppstode. Forut for påsken vert fastetida markert. Tida mellom palmesøndag og skjærtorsdag vert kalla den stille veka. Etter påskesøndag kjem påsketida, som varer fram til pinse. Ordet påske er ei forvansking av namnet på den jødiske høgtida pesach. Jødane har feira påske lengre enn dei kristne. Dei feira utvandringa frå fangenskapet i Egypt.  Les om påske og kva påskedagane betyr


Rull nedover for å sjå og lesa årsmeldingane for kvart sokn i Vindafjord
eller lesa kyrkjebladet (laste ned). Her er også datoane for komande nummer.


Hyrdingen nr 2 - 2017, kom ut torsdag 6. april

I aprilutgåva av Hyrdingen kan du lesa om den nye sokne-presten for Ølen og Bjoa, Kari Vik Stuhaug,  som vart innsett i tenesta søndag 12. mars.

I fullsett Ølen kyrkje var det plass for alle aldersgrupper. Prost Rune S Engedal var komen frå Haugaland prosti sitt kontor i Haugesund for å stå for ei høgtideleg innsetjing av Kari Vik Stuhaug i tenesta.

Ei ramme av familiegudsteneste med fire dåpsbarn, førsteklassingane som både fekk bok og fekk vera forsongarar, bønevandring og konfirmantar som deltok. Jo, dette høvde nok godt for ein nytilsett prest som dei siste åra har vore leiar i FUT,
Felles TrusopplæringsUtval, og ivra for trusopplæringa av born og ungdom.


Årsmeldingane til sokneråda 2016:

Statistikk
I året 2016 har 20823 besøkt nettstaden Hyrdingen.no, 
Første kvartal 2017:  5500 besøk, eller 64 pr. dag.


Redaksjonen i
Kyrkjebladet Hyrdingen
Bak bladet står sokneråda for kyrkjene i Vindafjord.

I redaksjonen set nå:
Steinar Skartland,
Trygve Sandvik,
Hanne Haraldseid Brekke
og Øivind Jønsson.

SKJOLD - VIKEBYGD sokn
Klikk her for å lese
Årsmelding Skjold-Vikebygd
SANDEID sokn
Klikk her for å lese

Årsmelding Sandeid
ØLEN - BJOA sokn
Klikk her for å lese

Årsmelding Ølen-Bjoa
IMSLAND sokn
Klikk her for å lese
Årsmelding IMSLAND sokn
VIKEDAL sokn
Klikk her for å lese
Årsmelding Vikedal sokn
VATS sokn
Klikk her for å lese
Årsmelding Vats sokn

Arkiv med eldre utgåver av Hyrdingen - sjå her

Klikk her for å få større tekst

Ordførar og Fylkesmann opna
Magnhild Meltveit Kleppa opna Bibelmaraton i Skjold kyrkjeBibelmaraton i Skjold kyrkje

av Steinar Skartland, 8. nov. 2016

Sokneråda i Vikebygd, Skjold og Vats
står bak
arrangementet der heile Bibelen skal lesast frå onsdag til søndag.

Etter ei omvisning i utstilling av barnebiblar, bibelplansjar og ikkje minst barneteikningar frå bibeltema, så samla ei stor gruppe tilhøyrarar seg inne i kyrkjerommet.  Jon Ådnøy og representantar frå sokneråda orienterte om dette tiltaket i samband med bibelselskapet sitt jubileum, før Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann i Rogaland opna arrangementet og las første kapittel i Bibelen.  Dette gjorde ho med innleving.

Ordførar Ole Johan Vierdal var neste mann ut med å lesa eit kapittel, før representantar for sokneråda og bygdene i Vindafjord i tur og orden las eit kapittel kvar. Her deltok også representantar frå nabosokn i Tysvær.

Seinare på kvelden var det konfirmantane som bytte på å lesa ei rekkje kapittel utover i Bibelen. På onsdag held dette fram og då er m.a. representantane for bedehusa inviterte til å lesa ein time kvar.


Før lesinga fekk fylkesmann og ordførar studera ulike gamle bibelske motiv og m.a.
det kjende hjelpemiddelet frå Søndagsskulen: Flanellografen.

Denne veka var Skjold kyrkje open for alle som ville ta turen innom.  Les meir her

 
Bibelen vart lesen både på framande språk og norsk. Innhaldet er det same, og med
ekstra biblar i kyrkja kan ein fylgja teksten også om språket skulle vera ukjend.

Les Bibelen på 90 timar i Skjold Konfirmantar og utlendingar, speidarar og unge vaksne, pensjonistar og folk flest, frå Vikebygd, Vats og Skjold
– frå 8. til 13. november skal dei lesa høgt heile Bibelen, frå side 1 til side 1429 i Skjold kyrkje. I helga må dei ta nettene til hjelp, for å komma i hamn.

Les meir om dette originale påfunnet i Hyrdingen nr 3 og nr 6

Redaksjonen i
Kyrkjebladet Hyrdingen
Bak bladet står sokneråda for kyrkjene i Vindafjord.

I redaksjonen set nå:
Steinar Skartland,
Trygve Sandvik,
Hanne Haraldseid Brekke og
Øivind Jønsson.

 

Haugaland prosti
Frå januar 2013 heiter det: Haugaland Prosti. Prosten sin kontorstad er i haugesund
(Les meir her).
Haugaland prosti har fylgjande fellesråd: Bokn, Haugesund, Tysvær, Utsira og Vindafjord.

Kyrkjelydane i Vindafjord inngår i Haugaland prosti.

Rune Steensnæs Engedal tok over som prost i 2015, etter Norodd Stavenjord. I prostiet er også tilsett prostiprest Eldbjørg Andreassen.

Les meir om omorganiseringa som vart gjort i 2013 her.

 Søndag 5. juni 2016 var det friluftsgudsteneste på Refsnes i Blikrabygda. Dette var ein del av programmet i kulturveka i Vats (28. mai – 5. juni). KFUK-KFUM -speidarane i Vats saman med arrangørane for kulturveka stod for det praktiske opplegget. Klikk her, for å lesa meir frå arrangementet.
 
 


Nye funn stadfestar opplysingar i Bibelen

I ei ny bok (2016) kalla «Bibelen for hovud og hjarte» skriv tidlegare høgskulelærar Anne-Margrete Saugstad om Bibelen sine tekstar, deira bakgrunn, profetiar og oppfylling, samt arkeologiske funn.

Av: Torbjørn Gripsland, KPK
 
Det har nokså sikkert vore forska meir på Israel-folket og landet dei har butt i så vel som boka som fortel om denne, Bibelen, enn noko anna folk og land.
 
I boka kalla «Bibelen for hovud og hjarte» frå Luther Forlag skriv Saugstad at arkeologi ikkje dreiar seg om å prove eller motprove bibelforteljingane slik dei står:
 
– Men historikarane og arkeologane kan lære oss å tenkje på ein annan og for nokre ny måte når det gjeld Israel-folket si historie. Alt som blir forståeleg ut frå tida som forteljingane er plassert inn i, styrkjer slik vi har sett autentisiteten. Dette kan vi bruke apologetisk og vise at det er noko ganske anna å halde seg til Bibelen enn til andre religionar, skriv Saugstad.
 
Ho understrekar at fordi Bibelen sine forteljingar passar inn i Midtøsten si historie og geografi, er det faktisk det «aller viktigaste kriteriet på historisitet».
 
Gud kalla Abraham til å dra bort frå Ur i Kaldea (Mesopotamia) og til Kanaan ved Middelhavet, ca. 1800 år før Kristi fødsel. Abraham og kona Sara budde i Harran nokre år.
 
Både Ur og Harran er no funne av arkeologar. I Mari, der Harran låg, er det funne dokument som viser at bibelske namn som Nakor, Tarah, Peleg og Serug var vanlege på denne tida. Funn av lover i Mesopotamia samsvarer med skikkar vi kan lese om i historia om Abraham og styrkjer dermed den historiske tilliten.
 
Funna viser også at semittiske nomadestammer trengde inn over grensene til Mari. Abraham var sjølv semitt (etterkomar av Sem, Noahs son, ifølgje Bibelen).
 
Bibelen opplyser at Abrahams nevø Lot slo seg ned i Siddim-dalen, der Saltsjøen er no (1. Mosebok 14,3). Fem byer omtales, Sodoma, Gomorra, Adma, Behoim og Bela (Soar). I 1976 gjorde italienske arkeologar viktige oppdagingar i byen Ebla, der 15 000 leirtavler blei funnet. Der blir dei fem byane omtalt, og utruleg nok, nemnde i same rekkjefølgje som i Bibelen.
 
Går vi til Egypt, har ein oppdaga funn som stadfestar fleire av Bibelen sine opplysingar. Fyrste byen som Abraham kom til i Kanaan, var Sikem. På ein minnestein fortel ein krigsrapport om 3. felttoget til farao Sesostri: «Hans majestet kom til ein stad som heitte Sekmen» (Sikem).
 
Kvifor er ikkje den store hendinga som Israels-folket sin utgang frå Egypt var, omtalt i egyptiske kjelder? Saugstad nemner at praktisk talt alle hendingar omtalte i egyptiske tekstar, har ein lukkeleg slutt.
 
– Ei ulukke blir ikkje skildra utan at ein kan opplyse om korleis den blei overvunnen, og ein krig som ikkje endar med siger, blir ikkje tala om.
Eit oppsiktsvekkjande funn er dette: For ikkje lenge sida blei det funne ei steininnskrift som blir datert til ca. 845 f. Kr. som nemner «Davids hus» og «Israel sin konge». KPK
 
Saugstad skriv naturleg nok også om Det nye testamentet. Når det gjeld forskingsresultat, er kanskje noko av det viktigaste det som gjeld Jesu liv og oppstode. Ho skriv: «Knapt noko i heile antikken er så godt vitna som Jesu oppstode frå dei døydde!» Jesu disiplar som blei totalt forandra frå svik og vantru til modige vitne, må også forklarast. Og ingen fekk lov til å vere ein apostel i urkyrkja utan å ha vore augevitne til Jesu liv, død og oppstode.
 
Saugstad kjem med denne konklusjonen:
 
– Historisk sett står Jesu oppstode veldig sterkt, og fornekting av Guds eksistens er det einaste verkelege argumentet ein sit igjen med dersom ein nektar for Jesu oppstode. KPK
 

Arkiv med eldre utgåver av Hyrdingen - her


 

 

Viktig om kunngjeringar:
Mange ynskjer å kunngjera møter i sitt bedehus.  Med 9 bygder må vi i redaksjonen "gjera oss litt vanskelege".

Møtekunngjeringar vil i hovudsak bli sett opp i tabellform med flg. info:
- Dag/dato/klokka
- Type arrangement
- Talar eller organisasjon
- Stikkord for spesiell aktivitet

Unntaksvis med førehandsomtale, når det gjeld svært spesielle eller større arrangement, møteseriar over fleire dagar etc.


Har du betalt bladpengar ?

I nr 1 låg det med ein giro-blankett der me oppfordrar så mange som råd å betala bladpengar med kr 275,- pr år, eller eit anna beløp om du heller vil.

Dette dekker kostnaden med å utarbeida bladet, trykkerikostnad og porto slik at alle husstandar i Vindafjord får bladet i postkassane 6 gonger i året. 

Totalt går det ut ca. 3400 eks. av bladet, og budsjettert kostnad er omlag 160-170.000 pr år. 

Bruk konto: 3201 53 18049 
GIRO HER
.

Bladpengane dekkjer kostnaden og gjer at vi kan laga eit enda betre blad.

Bidra med stoff frå di bygd:
Skjer det noko i kyrkje, bedehus eller barne-/ungdomsarbeid i di bygd? 
Skriv gjerne litt om dette og send saman med bilete inn til:
redaksjonen @ hyrdingen.no 
(NB.  Adressa skal kun nyttast for stoff til Hyrdingen!!)
 
Vi set stor pris på at du bidrar med det som skjer i kyrkjelyden din,
men hugs på fylgjande når det gjeld bilete (veldig viktig!!!)

  1. Send originalbilete (jpg-format)
    Om du legg bildet inn i eit tekst dokument for å viser korleis du ynskjer at dette skal nyttast saman med teksten, så send likevel alltid originalbildet som separat fil i tillegg.  Denne bør vera på mist 500 kB, og gjerne større.

     
  2. Spør dei som du tar bilde av - om det er greitt at dette vert nytta i Hyrdingen (gjeld ikkje om du har bilde av 17.-mai toget o.l.)
  Kyrkjebladet: 

Redaksjonen:

Steinar Skartland, redaktør
Øivind Jønsson
Hanne Haraldseide Brekke
Trygve Sandvik
Øivind Jønsson

Adresse:

Hyrdingen Kyrkjebladet
Skjold Kyrkje
Postboks 6
5574 Skjold

Telefon: 908 73 170

E-post:
redaksjonen @ hyrdingen . no
 

NB. Denne e-postadressa skal berre nyttast til stoff som skal trykkast i kyrkjebladet Hyrdingen. Reklame og spam er uønska til denne adressa.

Bedehus og kyrkjer:

Andre lenker:

Arkiv med eldre utgåver av Hyrdingen - Sjå her

Konto for bladpengar og gåver til Hyrdingen:   3201 53 18049