Klikk her for å gå til hovedsida for HYRDINGEN
Websida er sist oppdatert:  22. okt. 2023   -   Gåver og bladpenger (kr 275,-/år), konto 3240.11.17937

Tusen Takk for gåver og bladpengar til drifta!  -  MERK! Nytt kontonummer. GIRO finn du HER.

Dette er eit arkiv med pdf-filer av kyrkjebladet HYRDINGEN
for åra 2010 - 2023
. (Hyrdingen er 65 år i 2023.)

Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc
Les:    |      | 
Nettkirken  Oppdatert Gudstenesteliste - Kyrkjesida   |


HYRDINGEN året 2023:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:


Februar
Nr 1 - 2023

(4 Mb)
April
Nr 2 - 2023

(4 Mb)
Juni
Nr 3 - 2023

(5,7 Mb)

August
Nr 4 - 2023

(--- MB)

Oktober
Nr 5 - 2023

(--- MB)

Nov.-Des.
Nr 6 - 2023

(--- MB)


HYRDINGEN året 2022:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:

Februar
Nr 1 - 2022

(1,6 Mb)

April
Nr 2 - 2022

(4,5 Mb)

Juni
Nr 3 - 2022

(3,7 Mb)

Aug.-september
Nr 4 - 2022

(3,9 Mb)

Nov.-desember
Nr 5 - 2022

(4,4 Mb)

-
-
-


HYRDINGEN året 2021:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:


Mars
Nr 1 - 2021

(3,4 Mb)
Mai
Nr 2 - 2021

(1,6 Mb)
September
Nr 3 - 2021

(2,4 Mb)

Oktober
Nr 4 - 2021

(2,6 MB)

Desember
Nr 5 - 2021

(3,6 MB)

-
-

(-)


HYRDINGEN året 2020:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:

Februar
Nr 1 - 2020

(1,3 Mb)

April
Nr 2 - 2020

(1,3 Mb)

Juni
Nr 3 - 2020

(5,3 Mb)

Aug.-september
Nr 4 - 2020

(2,8 Mb)

Nov.-desember
Nr 5 - 2020

(4 Mb)

-
-


HYRDINGEN året 2019:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:


Februar
Nr 1 - 2019

(8 Mb)
April
Nr 2 - 2019

(2,5 Mb)
Juni
Nr 3 - 2019

(2,1 Mb)

Aug.-september
Nr 4 - 2019

(7 Mb)

Oktober
Nr 5 - 2019

(12 Mb)

Desember
Nr 6 - 2019

(2,3 Mb)

HYRDINGEN året 2018:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:

Januar
Nr 1 - 2018

(2,7 Mb)

Mars
Nr 2 - 2018

(2,3 Mb)

Mai/juni
Nr 3 - 201
8

(8,4 Mb)
Klikk her og last ned nr 1-2018 Klikk her og last ned nr 2-2018 Klikk her og last ned nr 3-2018

September
Nr 4 - 2018

(4,8 Mb)

Oktober
Nr 5 - 2018

(3,1 Mb)

Desember
Nr 6 - 2018

(1,6 Mb)
Klikk her og last ned nr 4-2018 Klikk her og last ned nr 5-2018 Klikk her og last ned nr 6-2018
   

HYRDINGEN året 2017:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:

Februar
Nr 1 - 2017

(7 Mb)
April
Nr 2 - 2017

(1,6 Mb)
Juni
Nr 3 - 2017

(1,6 Mb)

September
Nr 4 - 2017

(6,7 Mb)

Oktober
Nr 5 - 2017

(7 Mb)

Desember
Nr 6 - 2017

(1,7 Mb)

HYRDINGEN året 2016:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:


Januar
Nr 1 - 2016

(1,3 Mb)

Mars
Nr 2 - 2016

(3 Mb)

Mai/juni
Nr 3 - 201
6

(1,4 Mb)
Klikk her og last ned nr 1-2016 Klikk her og last ned nr 2-2016 Klikk her og last ned nr 3-2016

September
Nr 4 - 2016

(1,3 Mb)

Oktober
Nr 5 - 2016

(9 Mb)

Desember
Nr 6 - 201
6

(1,7 Mb)
Klikk her og last ned nr 4-2016 Klikk her og last ned nr 5-2016 Klikk her og last ned nr 6-2016
   
Nr. 5 kom ut 19. okt.2023
Nr. 6 kjem ut 30. nov.2023
Les nr. 5 av Hyrdingen 2023, her

-

Plan for 2023:
Nr Matr.
frist

Ut-
deling

1 9. jan. 9. febr.  
2 20. febr. 30. mars 
3 24. april 8. juni  
4 1. aug 31. aug. 
5 15. sept. 19. okt.
nr 6 27. okt. 30. nov.  
Dersom du har meldt inn stoffet eller kunngjeringane til redaksjonen på førehand, kan avtalast 1 veke lengre frist. I 2021 vil det koma ut 5 nummer av Hyrdingen.

Redaksjonen:
Steinar Skartland, redaktør
Øivind Jønsson
Trygve Sandvik
Ingrid Sørvåg

Adresse:

Hyrdingen Kyrkjebladet
Skjold Kyrkje
Kleivavegen 2-4
5574 Skjold

E-post:
redaksjonen @ hyrdingen.no
 
NB. Denne e-postadressa skal berre nyttast til stoff som skal trykkast i kyrkjebladet Hyrdingen. Reklame og spam er uønska til denne adressa

HYRDINGEN året 2015:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:


Februar
Nr 1 - 2015

(6,3 Mb)

April
Nr 2 - 2015

(6,6 Mb)

Juni
Nr 3 - 201
5

(3,5 Mb)
Klikk her og last ned nr 1-2015 Klikk her og last ned nr 2 - 2015 Klikk her og last ned nr 3 - 2015

September
Nr 4 - 2015

(1,3 Mb)

Oktober
Nr 5 - 2015

(3,8 Mb)

Desember
Nr 6 - 201
5

(2,2 Mb)
Klikk her om du vil lese i nr 4, 2015 Klikk her om du vil lese i nr 5 Klikk her og last ned nr 5 av Hyrdingen 2015

HYRDINGEN året 2014:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:

Februar
Nr 1 - 2014

(2,6 Mb)

April
Nr 2 - 2014

(5,8 Mb)

Juni
Nr 3 - 2014

(4,3 Mb)

September
Nr 4 - 2014

(- Mb)

Oktober
Nr 5 - 2014

(- Mb)

Desember
Nr 6 - 2014

(- Mb)
Klikk her om du vil lese i nr 4 Klikk her om du vil lese i nr 5 Klikk her og les
2014

HYRDINGEN året 2013:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:

Februar
Nr 1 - 2013

(9,1 Mb)
Mars
Nr 2 - 2013

(4,9 Mb)
Juni
Nr 3 - 201
3

(3 Mb)
Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 1 2013. Fil= 9,1 MB Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 2 2013. Fil= 4,9 MB Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 3 - 2012. Fil= 3 MB
August
Nr 4 - 2013

(3,1 Mb)
Oktober
Nr 5 - 2013

(6 Mb)
Desember
Nr 6 - 201
3

(3,8 Mb)
Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 4 2013. Fil= 3,1 MB Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 5 -2013. Fil= 6 MB Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 6 - 2013. Fil= 3,8 MB
 

HYRDINGEN året 2012:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:

Februar
Nr 1 - 2012

(3,3 Mb)
Mars
Nr 2 - 2012

(2,9 Mb)
Juni
Nr 3 - 201
2

(2,9 Mb)
Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 1 2012. Fil= 3,7 MB Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 2 2012. Fil= 2,7 MB Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 3 - 2012. Fil= 2,9 MB
August
Nr 4 - 2012

(5,8 Mb)
Oktober
Nr 5 - 2012

(3,8 Mb)
Desember
Nr 6 - 201
2

(4,8 Mb)
Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 4 2012. Fil= 5,8 MB Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 5 2012. Fil= 3,7 MB Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr 6 2012. Fil= 4,8 MB
 

HYRDINGEN året 2011:
Klikk på biletet av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:

Februar
Nr 1 - 2011

(1,98 Mb)
Mars
Nr 2 - 2011

(2,6 Mb)
Juni
Nr 3 - 201
1

(2,3 Mb)
Klikk her og les Hyrdingen nr 1 - 2011 Klikk her og les Hyrdingen nr 2 - 2011 Klikk her og les Hyrdingen nr 3 - 2011
September
Nr 4 - 2011

(1,98 Mb)
Oktober
Nr 5 - 2011

(2,6 Mb)
Desember
Nr 6 - 201
1

(2,3 Mb)
Klikk her og les Hyrdingen nr 4 - 2011 Klikk her og les Hyrdingen nr 5 - 2011 Klikk her og les Hyrdingen nr 6 - 2011
 
HYRDINGEN året 2010:
Klikk på biletet under av det bladet du vil lasta ned som pdf-fil og lesa på din eigen pc:
Januar
Nr 1 - 2010

(2,1 Mb)
Hyrdingen nr. 1 2010
 
Mars
Nr 2 - 2010

(4 Mb)

Hyrdingen nr. 2 2010
 
 
Juni
Nr 3 - 2010

(1,9 Mb)
Hyrdingen nr. 3 2010

 
September
Nr 4 - 2010

(2,3 Mb)
Hyrdingen nr. 4 2010
Oktober
Nr 5 - 2010

(2,4 Mb)
Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr. 5 -2010
 
Desember
Nr 6 - 2010

(4,7 Mb)
Klikk her for å laste ned Hyrdingen nr. 6 -2010
 
 

Kva betyr påsken - for deg?


Påsken er saman med jula den mest sentrale av dei kristne høgtidene, og vert feira til minne om Jesu Kristi liding, død og oppstode. Forut for påsken vert fastetida markert. Tida mellom palmesøndag og skjærtorsdag vert kalla den stille veka. Etter påskesøndag kjem påsketida, som varer fram til pinse. Ordet påske er ei forvansking av namnet på den jødiske høgtida pesach. Jødane har feira påske lengre enn dei kristne. Dei feira utvandringa frå fangenskapet i Egypt. 
Les om påske og kva påskedagane betyr

 

 

Vil du støtte Hyrdingen med bladpengar ?

Det som gjer at me kan senda ut kyrkjebladet til alle husstandar i Vindafjord er at mange betalar inn bladpengar eller ei gåve til drift av kyrkjebladet.

I nr 1 ligg det med ein giro-blankett der me oppfordrar så mange som råd
å betala bladpengar med kr 275,- pr år (eller eit anna beløp om du vil).

Dette dekker kostnaden med å utarbeida bladet, trykkeri kostnad og porto slik at
alle husstandar i Vindafjord får bladet i postkassane 6 gonger i året. Totalt går
det ut 3300 eks. av bladet, og budsjettert kostnad er omlag 160.000 pr år. 

Bruk konto: 3240 11 17937  GIRO HER.

Bladpengane dekkjer kostnaden og gjer at vi kan laga eit enda betre blad.


 

Konto for bladpengar og gåver til Hyrdingen:  
3240.11.17937 - Merka:  Hyrdingen
Bur du annan stad enn i Vindafjord må du også sende inn
namn og adresse til oss for å starte abonnementet.